Baza powstaje w celu ochrony najbardziej nietrwałego i ulotnego elementu tkanki zabytkowego obiektu - detalu architektonicznego

Posadzka klatek schodowych bocznych, kamienica, ul. Wileńska 13

Posadzka klatek schodowych bocznych, kamienica, ul. Wileńska 13


ul. Wileńska 13, Warszawa

Drzwi do mieszkań, kamienica, ul. Wileńska 13

Drzwi do mieszkań, kamienica, ul. Wileńska 13


ul. Wileńska 13, Warszawa

Maska na klińcu nad przejazdem bramnym, kamienica, ul. Wileńska 13

Maska na klińcu nad przejazdem bramnym, kamienica, ul. Wileńska 13


ul. Wileńska 13, Warszawa