Opis detaludrukuj PDF

1. Nazwa obiektu:

Maska na klińcu nad przejazdem bramnym, kamienica, ul. Wileńska 13


2. Czas powstania:
XIX/XX w.

4. Adres:
ul. Wileńska 13, Warszawa
5. Dokładna lokalizacja:
Nad przejazdem bramnym

5. Materiały graficzne:
Maska na klińcu nad przejazdem bramnym, kamienica, ul. Wileńska 13. Fot. Dorota Jagiełło, 2016
Przejazd bramny, kamienica, ul. Wileńska 13. Fot. Dorota Jagiełło, 2016
Elewacja frontowa, kamienica, ul. Wileńska 13. Fot. Dorota Jagiełło

6. Opis:
Na licu zwornika twarz kobieca z motywem muszli w tle, w częściach bocznych woluty

7. Stan zachowania:
Wykruszenie materiału, wtórne warstwy malarskie

8. Materiał:
Gips, tynk

9. Opracowanie karty ewidencyjnej
(autor, data i podpis):
Dorota Jagiełło, 15.10.2016