Opis detaludrukuj PDF

1. Nazwa obiektu:

Posadzka klatek schodowych bocznych, kamienica, ul. Wileńska 13


2. Czas powstania:
XIX/XX w.

4. Adres:
ul. Wileńska 13, Warszawa
5. Dokładna lokalizacja:
Klatki schodowe boczne

5. Materiały graficzne:
Posadzka klatki schodowej bocznej, parter, kamienica, ul. Wileńska 13. Fot. Dorota Jagiełło, 2016
Posadzka klatki schodowej bocznej, kamienica, ul. Wileńska 13. Fot. Dorota Jagiełło, 2016
Wejście do klatki schodowej bocznej, ul. Wileńska 13. Fot. Dorota Jagiełło, 2016
Elewacja frontowa, kamienica, ul. Wileńska 13. Fot. Dorota Jagiełło

6. Opis:
Posadzka z płytek ceramicznych (cementowych?): większych oktagonalnych białych i kwadratowych białych oraz białych z szarym ornamentem z rombów, a także płytek mniejszych - kwadratowych, szarych; w parterach kwadratowe płytki z nazwą firmy: "Marywil Warszawa" w kolorze czerwono-żółtym otoczone prostokątnymi i kwadratowymi płytkami w takichże kolorach tworzącymi rodzaj bordiury wokół płytki "firmowej"

7. Stan zachowania:
Liczne spękania i wykruszenia płytek

8. Materiał:
Ceramika (cement?)

9. Opracowanie karty ewidencyjnej
(autor, data i podpis):
Dorota Jagiełło, 15.10.2016