O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Fundacja Arte zaprasza uczniów gimnazjów i szkół średnich
do udziału w projekcie


Express: Kraków - Warszawa - Gdańsk. Kartki z podróży 1944

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH TRZECH MIAST: KRAKOWA, WARSZAWY I GDAŃSKA. Jego idea polega na dotarciu do materiałów archiwalnych z okresu II wojny światowej i PRZYGOTOWANIU w oparciu o nie SCENARIUSZA GRY MIEJSKIEJ, REPORTAŻU, FILMU, ALBUMU ZDJĘCIOWEGO lub PREZENTACJI, które ukazywałyby ŻYCIE młodzieży (rówieśników uczniów opracowujących projekt) W ROKU 1944. Zestawienie trzech miast ma na celu pokazanie RÓŻNIC PODOBIEŃSTW w życiu, jakie wiedli w tamtych czasach MŁODZI LUDZIE W RÓŻNYCH MIASTACH OKUPOWANEJ POLSKI, uświadomienie współczesnej młodzieży problemów, z jakimi na co dzień stykali się młodzi 70 lat temu.

Istotnym elementem projektu jest TŁO SYTUACYJNE – konkretne miejsca i obiekty historyczne (kamienice, budynki użyteczności publicznej, place, pomniki, świątynie, parki, sklepy, kawiarnie, restauracje itp.). Ważne będzie dotarcie do ARCHIWALNYCH dokumentów (np. zdjęć lub zapisów relacji, opowiadań uczestników i świadków wydarzeń z tamtych lat) oraz ZESTAWIENIE ich ze WSPÓŁCZESNYMI zdjęciami lub opisem tychże miejsc i funkcji obecnie przez nie pełnionych. Ma to na celu wyrobienie NOWEGO SPOJRZENIA NA ARCHITEKTURĘ, do której jesteśmy przyzwyczajeni, a związaną niekiedy z mało znanymi, osobistymi historiami konkretnych ludzi. Dzięki takim opowieściom można ją w ten sposób ODKRYĆ NA NOWO.

Prace powinny być przygotowywane W ZESPOŁACH kilku-, kilkunastoosobowych (do 10 osób) POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA lub INSTRUKTORA.

Prace muszą być zapisane W WERSJI ELEKTRONICZNEJ jako pliki tekstowe, zdjęcia lub prezentacje (w formacie doc, jpg, pdf, ppt, pptx) i przesłane na adres Fundacji ARTE (ul. Marszałkowska 58 lok 24, 00-545 Warszawa, konkurs1944@fundacja-arte.pl). Zostaną ocenione przez jury konkursowe, najciekawsze będą nagrodzone, a wszystkie zakwalifikowane – zamieszczone na stronie internetowej projektu jako ogólnodostępne dla zainteresowanych, zwłaszcza dla uczniów i nauczycieli szkół, którzy chcieliby w oparciu o zamieszczone efekty projektu przygotować i przeprowadzić np. lekcje historii lub wiedzy o społeczeństwie. Założenie projektu jest bowiem takie, aby uczestnicy mogli nawzajem korzystać z efektów swoich prac w celach edukacyjnych, aby mogli bezpłatnie pobierać przygotowane materiały.

Prace zrealizowane w ramach projektu zostaną udostępnione na zasadach Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL). Więcej na ten temat na stronie: http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/
Udział w projekcie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie powyższej licencji.

Autorom najciekawszych opracowań przyznane zostaną 3 NAGRODY GŁÓWNE (po jednej na każde z miast) oraz 6 WYRÓŻNIEŃ (po 2 wyróżnienia z każdego miasta). Nagrodą główną dla 3 zwycięskich ekip będzie udział w specjalnie zorganizowanym dla nich zwiedzaniu z przewodnikiem Muzeum Powstania Warszawskiego (opłacony będzie też przyjazd do Warszawy). Jako wyróżnienia przyznane zostaną książki, albumy, programy multimedialne lub gry dotyczące II wojny światowej, Powstania Warszawskiego i architektury, wydane m.in. przez Muzeum Powstania Warszawskiego
oraz Dom Spotkań z Historią.

 

Miło nam poinformować o wynikach konkursu!

 

Nagrodę główną

otrzymują ex aequo dwa zespoły z Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Warszawie:

Zespół nr 1 - Aleksandra Mozkal, Nina Kolaszyńska, Aleksandra Szemraj, Marta Parzonko, Marta Machnio, Maja Banaszek, Claudia Ciara, Jana Slota, Anna Czechowska

Zespół nr 2 - Anna Gruszczyńska, Maria Sikorska, Maria Nowosielska, Anna Luty, Maria Jaworska, Honorata Kornacka, Julia Kulawska, Natalia Zvirkowska, Vivienne Paszkiewicz

 

Wyróżnienie

przyznane zostało zespołowi w składzie:

Milena Czosnowska, Stanislav Kolonataev, Filip Szymański

z Gimnazjum nr 27 im. Orląt Lwowskich w Warszawie

 

Nagroda specjalna

powędruje do Gdańska, do uczniów Szkoły Podstawowej nr 45:

Zespół nr 1 - Anastazja Aleksandrowicz, Jan Bujnowski, Michał Duda, Nina Jopkiewicz, Paweł Ostrowski, Weronika Skrzypek, Wojciech Wilski, Szymon Pocierznicki, Sebastian Klawikowski, Julia Majewska

Zespół nr 2 - Dominik Brodowski, Hubert Góral, Julia Majewska, Jakub Naparty, Daria Nowak, Filip Redzimski, Zuzanna Szyngwelska Zuzanna, Maciej Wąs, Michał Wójcicki, Martyna Grabowska

 

Szczególne podziękowania za udział kierujemy też do uczniów Gimnazjum nr 57 w Warszawie czyli do:

Zespół nr 1 - Natalia Dutkiewicz, Natalia Gajewska, Zuzanna Pawlik

Zespół nr 2 - Angelika Paciorek, Maja Odziemczyk, Oliwia Lubicz Lisowska

Zespół nr 3 - Róża Sadlik, Hania Kulikowska

Zespół nr 4 - Wojciech Korycki, Stanisław Smogorzewski

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

W sprawie odbioru nagród bedzimy kontaktowac się z opiekunami zespołów.

 

 

 

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji 

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL).

 

 

 

 

Projekt jest dofinansowany przez Muzeum Historii Polski
w ramach programu Patriotyzm Jutra i wpisuje się w nurt
obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.