O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Opis projektu

Ekologia w pigułce dla młodych

Strategicznym celem zadania jest zwiększenie świadomości uczniów szkół podstawowych z terenu m.st. Warszawy na temat edukacji ekologicznej i wiślanej, w tym m.in.: zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie ochrony terenów zielonych, lasów miejskich, czystości powietrza i wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Ponadto projekt zakłada pogłebienie wiedzy na temat znaczenia Wisły i jej doliny dla miasta. Wyżej wymienione cele uda się osiągnąć poprzez organizację cyklu warsztatów edukacyjnych o charakterze ekologicznym, aktywizacyjnym i twórczym.

 

                                                   

Dla zachowania przejrzystości koncepcji projektu, przedsięwzięcie zostało podzielone na 2 typy warsztatów (stacjonarne i
terenowe) wzajemnie się uzupełniających oraz jedno zadanie konkursowe:


1. Warsztaty stacjonarne w szkołach:


- Odnawialne źródła energii
- Zanieczyszczenia powietrza
- Uchodźcy klimatyczni
- Jak zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie wpływają na polską i światową gospodarkę?
- Znaczenie różnorodności biologicznej dla człowieka


2. Warsztaty terenowe:

- Ryby wracają do domu
- Różnorodność gatunkowa i ekosystemowa środowiska wodnego Wisły
- Ochrona bioróżnorodności w warszawskich lasach
- Sekrety Wiślane


3. Konkurs na stworzenie ekologicznego miasta przyszłości, w którym zasady zrównoważonego rozwoju zostaną
zachowane

                                          

                                               

 

Udział w projekcie bierze łacznie 6 grup uczniów, ze szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 82 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

- Szkoła Podstawowa im. Hanki Ordonówny

- Szkoła Podstawowa nr 50