O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Port Czerniakowski

 

 


„Port Czerniakowski –

historia, teraźniejszość i plany na przyszłość”

 

Data; godzina: 16 września 2017; 11.00

Miejsce spotkania: Płyta Desantu Czerniakowskiego

(przy pomniku "Chwała Saperom")


 

Warszawa, na przestrzeni minionych wieków rozwijała się w oparciu o przepływającą przez miasto rzekę. Wisła dostarczała osadnikom nie tylko wody pitnej, ale była także ważnym dla stolicy szlakiem komunikacyjnym i handlowym. Ze względu na liczne powodzie i częste zmiany koryta rzeki, pierwszego prawdziwego portu doczekała się dopiero w roku 1904 r. Początkowo Port Czerniakowski był głównie miejscem zimowego postoju wodnego taboru; przeprowadzano tu także remonty jednostek pływających a w latach 1951 – 1969 na jego terenie działała Warszawska Stocznia Rzeczna. Zrewitalizowany Port dziś pełni funkcję rekreacyjno – turystyczną.

Spacerując po Porcie Czerniakowskim spróbujemy odnaleźć ślady, świadczące o dawnej działalności człowieka na tym terenie. Porozmawiamy o nieposkromionej rzece, która rozlewając się szerokimi wezbraniami niosła tu przed wiekami wędrujące ławice pisaku, tworząc zalążek dzisiejszego Cypla Czerniakowskiego. Dowiemy się także, jakie atrakcje oferuje dzisiejsza, bogato rozwinięta infrastruktura Portu. 

Udział w spacerach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Projekt: „Odkrywcy wiślanych sekretów” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.