O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

LISTA RANKINGOWA

 


W WARSZAWIE JEST MOC. EDYCJA IV 

2021-2022


 

Poniżej prezentujemy wykaz projektów, które otrzymały rekomendację Komisji Konkursowej do dofinansowania:

 

Lp. Nr ewidencyjny projektu  Nazwa własna projektu Liczba uzyskanych punktów 
1. 1/2021/IV

Wiśniowy Festiwal Inicjatyw (WiFI)

(WNIOSEK WYCOFANY)

54
2. 3/2021/IV KFAS - Kulturalny Festiwal Artystyczny Sobieskiego 52
3. 4/2021/IV Sekretne życie roślin 87
4. 5/2021/IV KUŹNIA KULINARNEJ ZARADNOŚCI 82
5. 6/2021/IV Pasja, przygoda, bezpieczeństwo 66
6. 7/2021/IV FAZA - Festiwal Artystyczny Zamoyskiej Awangardy 78
7. 9/2021/V Mój przyjaciel FUR-B-2B 86
8. 10/2022/IV Po torach EKD - historia WKD 57
9. (...) Tu może być Wasza inicjatywa. Zapraszamy!!!  

 

OBJAŚNIENIE: 

Liczba punktów kwalifikujących Wniosek do dofinansowania: 48 pkt. z 90 pkt. możliwych do uzyskania.

Wnioskodawcy, których wnioski nie znalazły się na powyższym wykazie będą indywidualnie informowani o powodach wstrzymania oceny bądź odrzucenia Wniosku.