O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Targówek aktywny. Razem kreujemy rzeczywistość!

TARGÓWEK AKTYWNY. RAZEM KREUJEMY RZECZYWISTOŚĆ!

 

Masz pomysł na nową funkcję dla starej kamienicy lub zaniedbanego podwórka w Twojej dzielnicy?

Twój pomył także się liczy! Zaprojektuj Targówek taki, w jakim chciałbyś mieszkać, uczyć się i spędzać czas wolny!

 

Kilka słów o projekcie „Targówek aktywny. Razem kreujemy rzeczywistość!”

Priorytetowym celem projektu „Targówek aktywny. Razem kreujemy rzeczywistość” realizowanym w ramach PO FIO jest aktywizacja obywatelska i zwiększenie udziału w życiu publicznym młodzieży (ok. 150 osób) ze zdegradowanego społecznie i kulturowo obszaru warszawskiego Targówka w zakresie prowadzonych w tej dzielnicy działań w szeroko rozumianej rewitalizacji lokalnego środowiska.

Projekt „Targówek aktywny. Razem kreujemy rzeczywistość” trwający od 01.09.2016 r. do 30.06.2016 r. przewiduje realizację wielokierunkowego programu, na który złożą się m.in. warsztaty terenowe i wizyty studyjne w obrębie zdegradowanych obszarów/obiektów w dzielnicy, warsztaty z opracowywania projektów rewitalizacji, adaptacji zdegradowanych obszarów/opuszczonych obiektów Targówka, w efekcie czego powstaną autorskie młodzieżowe projekty rewitalizacji tych obszarów/obiektów i koncepcje utworzenia w nich Centrum Młodzieży Targówka, co zaprezentowanie zostanie podczas konsultacji społecznych na Targówku i złożone do budżetu partycypacyjnego, wydane w wersji elektronicznej na DVD oraz upowszechnione na utworzonym w ramach projektu portalu internetowym.

Odbiorcą i adresatem projektu jest młodzież w wieku 13-18 lata z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Targówka.

Program projektu:

- warsztaty edukacyjne i plenerowe na Targówku

- dyżury konsultacyjne ekspertów Fundacji Arte i Fundacji Hereditas

- warsztaty projektowania programu/funkcji Centrum Młodzieży Targówka

- konkurs na opracowanie projektu rewitalizacji obiektu/obszaru zdegradowanego z obszaru Targówka

- warsztaty profesjonalnego dopracowania projektów rewitalizacji i programów – Centrum Młodzieży Targówka dla autorów  najlepszych projektów

- warsztaty realizacji wybranych elementów najlepszych młodzieżowych projektów rewitalizacji w przestrzeni

- wydanie najlepszych młodzieżowych projektów na DVD oraz utworzenie portalu dedykowanego projektowi „Targówek aktywny. Razem kreujmy rzeczywistość”

 

Efekty projektu:

Realizacja głównych założeń projektu umożliwi uzyskanie trwałej zmiany w świadomości młodzieży z Targówka w zakresie partycypacji  w życiu publicznym dzielnicy poprzez promocję szeroko rozumianych działań rewitalizacyjnych oraz przyczyni się do podejmowania przez młodzież samodzielnych inicjatyw obywatelskich służących rozwojowi lokalnego środowiska. Poznawanie przez młodych ludzi nowych form współdecydowania społecznego, jak partycypacja, konsultacje społeczne, twórczy charakter projektu wyzwalający kreatywność, będą szansą dla młodzieży na pogłębianie wiedzy, odkrywanie nowych pasji i zainteresowań oraz doświadczanie działań zespołowych.

 

 

Pomysłów może być wiele, wystarczy uruchomić wyobraźnię! Wybrane elementy Waszych projektów mają szansę na realizację na terenie obiektów (warsztaty literackie, zajęcia taneczne, a może… galeria?).

 

Autorów najlepszych koncepcji zaprosimy na warsztaty
z historykami sztuki/architektami –
z  nimi nadacie swoim projektom ostateczny kształt!

 

Wybrane najlepsze prace/projekty będą zaprezentowane
w Internecie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

Szczegółowe informacje:

 

Fundacja ARTE

ul. Walecznych 12/3, 03-916 Warszawa

tel. 22 891 01 62

www.fundacja-arte.pl